Senatorowie

Stanisław Iwan

Stanisław Iwan

Okręg wyborczy nr 8 (Zielona Góra)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 15 czerwca 1949 r. we Wrocławiu.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (1973 r.), doktor nauk technicznych (1983 r.). Ukończył studia podyplomowe - z zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1993 r.), z zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1994 r.) oraz w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2000 r.).

W latach 1973-1989 był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze. Pracował w Algierii - jako wykładowca w Państwowym Instytucie Naukowym w Saidzie i na Uniwersytecie Technicznym w Oranie (1989-1991) oraz inżynier elektryk w nowo uruchamianej elektrowni w Mers El Hadjadj (1991-1992). W okresie 1992-1994 był zastępcą dyrektora Wydziału Gospodarki w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze. Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Lubuskie Fabryki Mebli" w Świebodzinie (1994-1997), po przekształceniach własnościowych - prezes zarządu i dyrektor spółki "Lubuskie Fabryki Mebli SA" w Świebodzinie (1997-2000). W latach 2000-2001 pełnił funkcję wojewody lubuskiego. W okresie 2002-2004 był prezesem zarządu spółki "ZelGaz" w Zielonej Górze. Prowadził samodzielną działalność gospodarczą w zakresie zarządzania i doradztwa gospodarczego (2004-2005). W latach 2005-2007 był dyrektorem Lubuskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Zielonej Górze, wchodzącego w skład spółki "Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA" w Opolu oraz zarządzał podległą jej spółką ECO Sp. z o.o. w Żaganiu.

W latach 1980-1992 działał w NSZZ "Solidarność". Członek założyciel Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Województwa Zielonogórskiego (1989); z jego upoważnienia członek Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (czerwiec 1989 r.).

W latach 2006-2007 był radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Członek założyciel (1981 r.) Klubu Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze, długoletni prezes i członek zarządu, obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wiceprezes Lubuskiego Towarzystwa na rzecz Rozwoju Energetyki oraz wiceprzewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, członek Rady Regionalnej tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie