Senatorowie

Stanisław Bisztyga

Stanisław Bisztyga

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 11 października 1951 r. w Myślenicach.

W 1974 r. ukończył Wydział Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1992 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

W latach 1976-1985 pracował jako asystent na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 1986 r. do 1989 r. był zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa. W latach 1989-2007 - dyrektor do spraw ekonomicznych i finansowych w spółce "Chemobudowa" Kraków SA. Wchodził w skład Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wody i Kanalizacji w Krakowie. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Krakowa. Od 2006 do 2007 r. - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Członek Rady Towarzystwa Sportowego "Wisła" Kraków.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Gospodarki Narodowej (o Komisji)

Członek Komisji Obrony Narodowej (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie