Senatorowie

Jan Dobrzyński

Jan Dobrzyński

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 24 września 1958 r. w Knyszynie (woj. podlaskie).

W 2004 r. ukończył Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jest inżynierem projektowania i ochrony krajobrazu.

W latach 1976-1984 pracował w Białostockich Fabrykach Mebli, a od 1984 do 1993 r. w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W okresie 1993-1998 pracował w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych "Instal" w Białymstoku, m.in. jako kierownik eksportu; przez dwie kadencje członek Rady Nadzorczej w tym przedsiębiorstwie. W latach 1998-2002 był członkiem Zarządu Miasta Białegostoku. Następnie dyrektor biura parlamentarnego Krzysztofa Jurgiela (2002-2006). W okresie 2006-2007 pełnił funkcję wojewody podlaskiego. Od 2007 r. - dyrektor Zakładu Gazowniczego Białystok, oddziału Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W latach 1998-2006 był radnym Rady Miejskiej Białegostoku.

Od 1980 r. - członek NSZZ "Solidarność", w latach 1993-1995 - członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Białystok.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, członek Zarządu Okręgowego tej partii w Białymstoku.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Środowiska (o Komisji)

Członek Komisji Gospodarki Narodowej do 14.01.2009 r. i od 2.04.2009 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do 2.04.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie