Senatorowie

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
- lista senatorów członków Klubu

 1. Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
 2. Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 3. Ryszard Janusz Bender
 4. Przemysław Błaszczyk
 5. Jerzy Chróścikowski
 6. Zbigniew Cichoń
 7. Lucjan Cichosz (od 8.07.2010 r.)
 8. Grzegorz Czelej
 9. Władysław Dajczak
 10. Wiesław Dobkowski
 11. Jan Dobrzyński
 12. Stanisław Gogacz
 13. Henryk Górski
 14. Tadeusz Gruszka
 15. Witold Idczak
 16. Kazimierz Jaworski
 17. Piotr Kaleta
 18. Stanisław Karczewski - upoważniony do kierowania Senatorskim Zebraniem Członków Klubu PPiS
 19. Maciej Klima
 20. Stanisław Kogut
 21. Bronisław Korfanty
 22. Waldemar Kraska
 23. Krzysztof Majkowski
 24. Adam Massalski
 25. Władysław Ortyl
 26. Bohdan Paszkowski
 27. Stanisław Piotrowicz
 28. Zdzisław Pupa
 29. Zbigniew Romaszewski (do 15.02.2010 r. i od 8.07.2010 r.)
 30. Czesław Ryszka
 31. Sławomir Sadowski
 32. Tadeusz Wojciech Skorupa
 33. Wojciech Skurkiewicz
 34. Kazimierz Wiatr
 35. Grzegorz Michał Wojciechowski
 36. Alicja Zając
 37. Krzysztof Zaremba (od 3.08.2010 r.)Sekretariat: pok. 109, bud. C-D
tel. 022 694-26-11, 022 694-26-19, fax 022 694-26-28
e-mail: kp-pis@kluby.sejm.pl
Strona internetowa: http://www.pis.org.pl