Senatorowie

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz


Andrzej Mazurkiewicz

Zmarł 21 marca 2008 r.

Okręg wyborczy nr 21 (Krosno)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł I kadencji, senator IV i VI kadencji

Sekretarz Senatu (do 7.02.2008 r.)


Urodził się 11 maja 1963 r. w Jarosławiu.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych.

W latach 1982-1989 wielokrotnie go aresztowano i represjonowano za działalność w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej i podziemnej Solidarności.

Od 1983 do 1984 r. pracował w Sekcji Drogowej PKP w Jarosławiu. W latach 1989-1991 był redaktorem gazet: "Nowe Relacje", "Opinia" i "Gazeta Polska". W latach 1993-1997 był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia, a w latach 2001-2005 Rady Programowej TV POLONIA. Od 2002 r. był dyrektorem regionalnym World Discount Telecommunication Polska oraz doradcą w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie.

W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Jarosławia (1994-1997 - wiceburmistrz), a także radnym Sejmiku Województwa Przemyskiego. Był autorem i współautorem wielu inicjatyw samorządowych.

Autor kilku książek o tematyce historycznej i powieści science fiction oraz kilkuset artykułów w prasie krajowej i zagranicznej.

Jako prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Utworzenia Uczelni Wyższych doprowadził do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu oraz współdziałał przy utworzeniu uczelni w Przemyślu, Krośnie, Jaśle, Tarnowie i Tarnobrzegu. Był przewodniczącym Rady Programowej Instytutu Zarządzania i Marketingu, a także członkiem założycielem Lubelskiej Korporacji Prawniczej.

W Sejmie I kadencji był członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Nadzwyczajnej do zbadania skutków stanu wojennego. W Senacie IV kadencji był sekretarzem Senatu, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. W Senacie VI kadencji był sekretarzem Senatu, zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

W latach 1981-2004 należał do Konfederacji Polski Niepodległej (1999-2004 - wiceprzewodniczący).

Należał do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, dwoje dzieci.


Był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej (o Komisji)

Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych (o Komisji)

Był wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie      -->