Senatorowie

Adam Massalski

Adam Massalski

Okręg wyborczy nr 32 (Kielce)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Urodził się 7 czerwca 1942 r. w Kielcach.

W 1965 r. ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1972 r. uzyskał stopień doktora, a w 1985 r. - stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskał w 2001 r., a w 2003 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora h.c. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W latach 1965-1972 pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach. W 1973 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach, przemianowanej na Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Od 1978 r. kierował Zakładem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a w latach 1988-1996 - Instytutem Historii WSP. Od 1980 r. nieprzerwanie jest wybierany na członka Senatu tej uczelni. W latach 1990-1993 sprawował obowiązki prorektora, a w latach 1999-2005 był rektorem WSP, przemianowanej na Akademię Świętokrzyską. Kieruje Zakładem Historii Oświaty Kultury i Nauki w Instytucie Historii. Wykładał też w WSP w Rzeszowie i w WSP w Częstochowie. Od 1996 r. współpracuje z Wszechnicą Świętokrzyską.

Przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące dziejów oświaty i nauki na ziemiach polskich w XIX i XX w., a także historia społeczna i regionalna. Jest autorem licznych publikacji, głównie naukowych.

Członek ZHP od 1957 r., w latach 1973-1977 wchodził w skład Rady Naczelnej ZHP. Od 1965 r. należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego, w którym w latach siedemdziesiątych pełnił funkcję sekretarza i prezesa oddziału kieleckiego. W 1968 r. został przyjęty do Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, w którym od 1989 r. sprawuje funkcję prezesa zarządu. Od 1990 r. jako przedstawiciel tego towarzystwa wchodził i wchodzi w skład Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. W latach 1991-2004 pełnił funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego (od 2000 r. - Regionalnego) Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach, równocześnie od 2001 r. do 2004 r. był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego, a w 2002 r. pełnił obowiązki prezesa Zarządu Głównego. Przez kilka kadencji był członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. Członek PTTK od 1960 roku, zasłużony przewodnik turystyczny.

W latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Kielc i równocześnie reprezentował tę radę w Sejmiku Samorządowym Województwa Kieleckiego.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji oraz członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (o Komisji)

Członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie