Senatorowie

Lucjan Cichosz

Lucjan Cichosz

Okręg wyborczy nr 7 (Chełm)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 12 lipca 1950 r. w Antoniówce (woj. lubelskie).

W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie.

W latach 1976-1977 był ordynatorem w Państwowym Zakładzie Leczenia Zwierząt w Gorzkowie. Od 1977 do 1990 r. pracował w Państwowym Zakładzie Leczenia Zwierząt w Żółkiewce; początkowo jako ordynator, a od 1986 r. jako kierownik. W okresie 1990-1999 prowadził prywatną lecznicę zwierząt w Żółkiewce. Od 2002 do 2006 r. był kierownikiem biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie. W latach 2006-2007 - wójt Gminy Żółkiewka.

W latach 1990-1998 był radnym Rady Gminy Żółkiewka; przewodniczący tej rady i delegat na Sejmik Województwa Zamojskiego (1994-1998). Od 1998 do 2002 r. był radnym Rady Powiatu w Krasnymstawie, jednocześnie pełnił funkcję wicestarosty.

Jest przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników "Ojczyzna".

Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast"; członek Zarządu Krajowego tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci

.


Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej od 2.04.2009 r. (o Komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o Komisji)

Był członkiem Komisji Środowiska do 2.04.2009 r. (o komisji)

Był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie