Senatorowie

Zdzisław Pupa

Zdzisław Stanisław Pupa

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł III kadencji


Urodził się 11 kwietnia 1960 r. w Górze Ropczyckiej (woj. podkarpackie).

W 1988 r. ukończył studia na Wydziale Ogólnorolnym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Pracę zawodową rozpoczął jako mechanik w 1981 r. w Cukrowni "Ropczyce" w Ropczycach. W 1983 r. zajął się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego w Górze Ropczyckiej. W latach 1985-1989 był kierownikiem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sędziszowie Małopolskim, a następnie przez trzy lata prowadził własną działalność handlową w Ropczycach. Od 1992 r. do 1997 r. pracował w oddziale terenowym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie. W 2001 r., po wygaśnięciu mandatu poselskiego, był zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Od 2003 r. zajmował się marketingiem w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych i Sanitarnych PREIS w Rzeszowie, a następnie w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Eko-Top w Rzeszowie. W latach 2006-2007 - zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie.

W latach 2002-2007 był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W Sejmie RP III kadencji (1997-2001) pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz był członkiem Komisji Kontroli Państwowej.

Należy do Stowarzyszenia Morskiego - Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Gdyni. Działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność", w latach 1995-2000 - przewodniczący tego związku.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Komisji Środowiska [o komisji]
Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14.01.2009 r. i od 5.02.2009 r. [o komisji]
Był zastępcą przewodniczącego i członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej do 5.02.2009 r. [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie