Senatorowie

Kazimierz Wiatr

Kazimierz Wiatr

Okręg wyborczy nr 14 (Tarnów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Urodził się 18 lutego 1955 r. w Krakowie.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. - doktora habilitowanego, a w 2002 r. - otrzymał tytuł profesora.

Od 1980 r. pracuje na AGH, obecnie jako profesor zwyczajny w zakresie informatyki i elektroniki, kierownik Zespołu Rekonfigurowanych Systemów Obliczeniowych. Od 2004 r. jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie. Od 2006 r. przewodniczący Rady Konsorcjum Pionier - Polski Internet Optyczny.

Z Tarnowem związany od 1980 r., gdzie nieprzerwanie do 1999 r. prowadził prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące sterowników mikroprocesorowych w Fabryce Silników Elektrycznych TAMEL.

W latach 1998-2002 był radcą prezesa Rady Ministrów do spraw edukacji i wychowania młodego pokolenia.

Kierownik wielu grantów badawczych KBN, autor 3 książek naukowych (w tym najnowsza: "Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych", WNT, Warszawa 2003) i ponad 140 artykułów, recenzent w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał wiele nagród, w tym Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od ponad 30 lat prowadzi pracę wychowawczą wśród młodzieży. Był jednym z twórców niezależnego ruchu harcerskiego w 1980 r., w szczególności w ramach Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). W stanie wojennym i później pracował w kierownictwie konspiracyjnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Za tę działalność poszkodowany przez ustrój komunistyczny. Współorganizator, a później przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) w latach 2004-2006.

Autor wielu artykułów i raportów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży. Współautor "Raportu o sytuacji polskich rodzin" i "Programu polityki prorodzinnej państwa".

W 2007 r. został prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego, EUROMICRO (the European Organisation for Information and Microelectronics), IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz IEEE - Computer Society.

Jest członkiem NSZZ "Solidarność".

Za pracę niepodległościową otrzymał w 1990 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

W Senacie VI kadencji był przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz przewodniczącym Zespołu do spraw Wychowania Młodego Pokolenia.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie