Senatorowie

Zbigniew Cichoń

Zbigniew Jan Cichoń

Okręg wyborczy nr 12 (Kraków)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 21 grudnia 1952 r. w Częstochowie.

W 1975 r. ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 1976 r. - prawo na tym samym wydziale. W 1979 r. ukończył aplikację sądową i radcowską, a w 1982 r. - adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

W okresie 1982-1993 pracował jako adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Krakowie. Od 1993 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Odbył praktykę zawodową w amerykańskich kancelariach adwokackich, zajmujących się obroną praw człowieka oraz w Kongresie Polonii Amerykańskiej.

Jest stypendystą Rady Europy i DePaul University w Chicago, przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej i wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W wyniku pierwszych wyborów samorządowych w nowej Polsce został radnym Rady Miasta i Gminy Wieliczka i członkiem zarządu, wybranym z listy Komitetu Obywatelskiego. Dwukrotnie(1997-2001, 2005-2007) wybrany na sędziego Trybunału Stanu.

Od 1997 r. jako adwokat reprezentuje pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Jest współzałożycielem, a obecnie prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Archidiecezji Krakowskiej. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Prawników.

Był obrońcą w procesach politycznych okresu stanu wojennego, doradcą "Solidarności". Ma na swoim koncie publikacje polskie i zagraniczne (we Francji i na Ukrainie), dotyczące praw człowieka.

Jest doradcą pro publico bono w poradniach charytatywnych (Poradnia "Pomoc Bliźniemu" przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce i "Poradnia Miłosierdzia" przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach).

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (o Komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie