Senatorowie

Grzegorz Michał Wojciechowski

Grzegorz Wojciechowski

Okręg wyborczy nr 10 (Piotrków Trybunalski)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 25 sierpnia 1960 r. w Rawie Mazowieckiej.

Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1986 r.) oraz Wydziału Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej i Informatyki Politechniki Łódzkiej (2001 r.).

W latach 1979-1998 prowadził w Regnowie własne gospodarstwo rolne o profilu ogólnorolnym. Następnie pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie (1998-2002). Od 2002 do 2007 r. pełnił funkcję kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej. Był też członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Regnowie i w Białej Rawskiej.

Radny gminy Regnów (1998-2006) i Sejmiku Województwa Łódzkiego (2006-2007).

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie