Senatorowie

Stanisław Gogacz

Stanisław Gogacz

Okręg wyborczy nr 6 (Lublin)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator IV kadencji


Urodził się 1 listopada 1959 r. w Gniewoszowie (woj. mazowieckie).

W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1985-1990 uczestniczył w kursie doktoranckim (Sekcja Socjologii) na Wydziale Nauk Społecznych tego uniwersytetu.

W latach 1992-1993 był doradcą do spraw społecznych w biurze poselskim Wojciecha Włodarczyka. W latach 1995-1997 pracował w dziale sprzedaży i marketingu Telekom Puchaczów SA, z siedzibą w Łęcznej, spółce wchodzącej w skład grupy Netia.

W okresie 2002-2006 był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego; dwukrotnie pełnił funkcję wicemarszałka (2002-2003, 2005-2006).

Należy do Związku Piłsudczyków.

W Senacie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i członkiem Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

Należy do Ruchu Odbudowy Polski, członek Prezydium Naczelnej Rady Politycznej tej partii.

Stanu wolnego.


Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie