Senatorowie

Bohdan Paszkowski

Bohdan Józef Paszkowski

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 31 stycznia 1965 r. w Białymstoku.

W 1989 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

W 1992 r. ukończył aplikację sądową i radcowską. W latach 1993-1994 był radcą prawnym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Przez kolejnych trzynaście lat pełnił funkcję sekretarza Urzędu Miejskiego w tym mieście. W styczniu 2007 r. został powołany na stanowisko wojewody podlaskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej [o komisji]

Członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie      >