Senatorowie

Maciej Klima

Maciej Klima

Okręg wyborczy nr 14 (Tarnów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 25 stycznia 1959 r. w Staniątkach (woj. małopolskie).

W 1987 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. W 1996 r. uzyskał specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych.

W latach 1988-1989 pracował w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie Pogórzu. W 1989 r. pracował w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a następnie, do 1998 r., w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998-2006 ponownie pracował w Szpitalu Uniwersyteckm. W 2006 r. był dyrektorem Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie.

W latach 2006-2007 pełnił funkcję wojewody małopolskiego.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnikiem tej partii w powiecie wielickim.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej (od 28.05.2010 r.), (był przewodniczącym od 11.04.2008 r. do 11.07.2008 r. i zastępca przewodniczącego do 11.04.2008 r.) (o Komisji)

Był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą do 5.02.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie