Senatorowie

Jerzy Mieczysław Chróścikowski

Jerzy Mieczysław Chróścikowski

Okręg wyborczy nr 7 (Chełm)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator IV i VI kadencji


Urodził się 24 sierpnia 1953 r. w Michalinowie (woj. lubelskie).

Ukończył studia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1974-1978 był górnikiem w kopalni węgla kamiennego "Kazimierz-Juliusz" w Sosnowcu, a w latach 1982-1988 pracował w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Zamościu, a w latach 1991-1997 - w administracji w Urzędzie Gminy Zamość. Od 2001 r. do 2005 r. pracował w Gospodarstwie Gruntów Marginalnych i Mieszkaniowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Michałowie.

W 1981 r. zaangażował się w działalność NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego tego związku w Zamościu. W 1991 r. został przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZZ RI "Solidarność" w Zamościu. Od 1992 r. do 2006 r. był sekretarzem Prezydium Rady Krajowej, obecnie jest przewodniczącym NSZZ RI "Solidarność". W latach 1995-2005, z ramienia NSZZ RI "Solidarność", był członkiem, a w latach 1998-2002 przewodniczącym Rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Był delegatem do Lubelskiej Izby Rolniczej I kadencji.

W 1990 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość (od 1994 r. - przewodniczący). W latach 2002-2005 był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego, był także członkiem Zarządu Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jest przewodniczącym rady fundacji "Kasa Nadziei", fundacji "Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" w Zamościu, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa-Gala i Zamojskiego Stowarzyszenia Samorządowego.

W Senacie IV kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W Senacie VI kadencji był przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie