Senatorowie

Czesław Ryszka

Czesław Ryszka

Okręg wyborczy nr 27 (Częstochowa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Poseł III kadencji, senator VI kadencji


Urodził się 3 lipca 1946 r. w Goławcu (woj. śląskie).

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Teologicznym, a w 1974 r. - na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 1974-1975 pracował w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną KUL. Od 1975 r. do 1982 r. był redaktorem tygodnika "Gość Niedzielny" w Katowicach. Następnie przez 10 lat kierował działem religijnym w katowickim tygodniku "Katolik". Od 1993 r. jest redaktorem ogólnopolskiego tygodnika "Niedziela" wychodzącego w Częstochowie.

Jest autorem 50 książek o tematyce społeczno-religijnej. W swej twórczości łączy zainteresowania religią, literaturą i historią. Wydał 6 książek poświęconych tematyce papieskiej, w tym monografii "Jan Paweł II Wielki" (2002). Autor trylogii jasnogórskiej: "Przeor Kordecki", "Opowieść jasnogórska", "Blizny".

W Sejmie III kadencji był członkiem Komisji Rodziny, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Kultury i Środków Przekazu [o komisji]
Członek Środowiska [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie