Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 11.01.2010 r

45. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

2 i 3 grudnia 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2479, 2499
druki senackie nr 714, 714 A, 714 B, 714 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w  sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2250. do druku nr 2250, 2415, 2415-A
druki senackie nr 697, 697 A, 697 B, 697 C, 697 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.
druki sejmowe nr 753, do druku nr 753, 1724, 1724-A,
druki senackie nr 704, 704 A, 704 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 1925, do druku nr 1925, 1763, do druku nr 1763,2178, do druku nr 2178, 2396
druki senackie nr 695, 695 A, 695 B, 695 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 1829, 2414
druki senackie nr 698, 698 A, 698 B, 698 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2072, do druku nr 2072, 2157, 2157 A
druk senacki nr 705, 705 A,
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2223, 2409,
druki senackie nr 696, 696 A, 696 B, 696 C
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2413, do druku nr 2413 , 2498, do druku nr 2498, 2498-A
druki senackie nr 718, 718 A, 718 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2363, 2427
druki senackie nr 701, 701 A, 701 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 2060, 2400
druki senackie nr 700, 700 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2268, do druku nr 2268, 2437
druki senackie nr 699, 699A, 699Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2210, do druku nr 2210,
druki senackie nr 703, 703 A 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Podczas debaty w dniu 3 grudnia 2009 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 633, 633 S 
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 627, 627 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 654, 654 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 655, 655 S,
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 680, 680 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2463, do druku nr 2463, 2541, 2541-A,
druki senackie nr 725, 725 A, 725 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2507, do druku nr 2507, 2557,
druki senackie nr 726, 726 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.