Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki senackie nr 655, 655 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu umożliwienie komornikowi wydania postanowienia o odmowie wszczęcia egzekucji w przypadku, gdy jego czynności miałyby być wykonywane poza obszarem właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.

Marszałek Senatu w dniu 30 września 2009 r. skierował projekt ustawy do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 3 listopada 2009 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 655 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.