Senatorowie

Spis
oświadczeń senator Grażyny Sztark,
VII kadencja

 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie decyzji wymiaru sprawiedliwości w stosunku do osób poszkodowanych przez nieuczciwych deweloperów(odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dotacji przekazywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 r. w gminie Koszalin (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy drogi S10 (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do pełniącego obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (odpowiedź) (odpowiedź 1)w sprawie postępowań dotyczących zbrodni w okresie PRL.
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozważenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych ustaw (odpowiedź).
 • 59. posiedzenie Senatu, 8 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 28 kwietnia 2010 r.
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie odcinka drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez teren gminy Lipiany (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej" (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie powiatu drawskiego i choszczeńskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 42. posiedzenie Senatu, 22 października 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ośrodków leczenia osób podejrzanych o pedofilię (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie likwidacji osiemdziesięciomilionowej rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zlikwidowania 80 milionów zł rezerwy celowej na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Oddziału w Koszalinie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych (odpowiedź).
 • 36. posiedzenie Senatu, 2 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie dyrektora oddziału ZUS w S.
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu likwidacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa IPN w sprawie Delegatury IPN w Koszalinie (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przeszkolenia wojskowego (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie informacji Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim dla senatora Krzysztofa Zaremby (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 15 stycznia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w trakcie studiów (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie propozycji zgłaszanych przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz organizacje samorządowe (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie reformy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w imieniu grupy senatorów w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 6 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie udzielenia pomocy i wsparcia działań mających na celu złagodzenie strat w gospodarstwach rolnych - spowodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie klifu morskiego wybrzeża leżącego w granicach terytorialnych gminy Rewal (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie sytuacji powodziowej na terenie województwa zachodniopomorskiego (odpowiedź).
 • 10. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie zwiększenia środków na konserwację urządzeń wodno-melioracyjnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych w rolnictwie (odpowiedź).
 • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie umożliwienia nabycia przez gminę Złocieniec niektórych gruntów należących do Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Złocieniec (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie Urzędu Morskiego w Słupsku (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie pani Urszuli F. (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie w zakresie rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane z NZOZ Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie, SM spółka z o.o. (spółka samorządowa) (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź) i generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad (odpowiedź) w sprawie wpisania drogi S11 do transeuropejskiej sieci transportowej, TEN-T.
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie realizacji programu wieloletniego "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (odpowiedź).