Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!

Wnoszę o podjęcie działań zmierzających do zbadania sprawy kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie w zakresie rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane z NZOZ Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie, SM spółka z o.o. (spółka samorządowa).

Dzięki dużym nakładom środków finansowych (9 milionów zł) w roku 2006 został oddany do użytku drugi w Polsce - pierwszy był w Dąbku koło Ciechanowa - ośrodek rehabilitacji osób chorych na SM. Posiada on trzydzieści pięć miejsc turnusowych i jest usytuowany w Bornem Sulinowie. Przedsięwzięcie było finansowane z rezerw budżetu państwa, środków ZPORR, środków PFRON oraz budżetu powiatu szczecineckiego przy wsparciu i promocji zadania przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

W roku 2007 oddział NFZ w Szczecinie zawarł kontrakt z omawianym podmiotem na świadczenie usług rehabilitacyjnych. Podpisał umowę na okres trzech lat, która klasyfikowała specjalistyczną rehabilitację chorych na SM i zapewniała dofinansowanie na poziomie 85 zł za jeden dzień w systemie dziennym. Specyfika choroby SM wymaga wysokiej klasy sprzętu, a także określonej liczby kadry medycznej oraz średniego personelu. Nie jest możliwe, aby poniżej wymienionej kwoty wykonywać usługi związane z tą jednostką chorobową. Z przykrością należy stwierdzić, że pomimo zawartej na okres trzech lat umowy, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaproponował zmianę jej warunków i zmniejszenie kwoty za jeden osobodzień rehabilitacji dziennej z 85 zł w roku 2007 do 60 zł w roku 2008. Przy zaproponowanym poziomie finansowania usług rehabilitacyjnych nie jest możliwe zachowanie standardów rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane. Ze względu na obecną sytuację w służbie zdrowia i wzrost kosztów utrzymania, wynikający z inflacji i z oczekiwań grup pracowniczych w zakresie wynagrodzeń, można byłoby uważać, że stawka obowiązująca w roku 2007 powinna raczej wzrosnąć, a nie zostać pomniejszona, i to tak drastycznie.

Szanowny Panie Prezesie, miałam okazję zwizytować ośrodek rehabilitacji chorych na SM w Bornem Sulinowie. Jestem pod ogromnym wrażeniem standardu i wyposażenia tego obiektu, który może być uznany za jeden z lepszych w Europie. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na rehabilitację osób chorych na SM, którzy obecnie w Polsce czekają nawet dwa lata na miejsce w specjalistycznych ośrodkach. A w Bornem Sulinowie chcą być także rehabilitowane osoby chore na SM z Niemiec i Holandii, które płacą po 2,5 tysiąca euro. Czy zatem przy tym systemie finansowania, który niedoszacowuje koszty, polscy obywatele wciąż nie będą musieli czekać dwa lata na rehabilitację?

Bardzo proszę o interwencję Pana Prezesa i podjęcie działań, których celem będzie utrzymanie poziomu finansowania świadczeń dla ośrodka w Bornem Sulinowie z roku 2007, zwiększonego chociaż o współczynnik wzrostu na rok 2008, to jest 2,3%, zgodnie z założeniami ministra finansów.

Z poważaniem
Grażyna Anna Sztark
senator RP

 


Spis oświadczeń