Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark
na 17. posiedzeniu Senatu
w dniu 6 sierpnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z korespondencją otrzymaną od wojewody zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy i wsparcia działań mających na celu złagodzenie ogromnych strat w gospodarstwach rolnych - spowodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi w kwietniu bieżącego roku, a następnie długotrwałym okresem wysokich temperatur oraz bezdeszczowym na terenie województwa zachodniopomorskiego - zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy poszkodowanym rolnikom. Jestem przekonana, że uwzględnienie różnych form pomocy zaproponowanych przez wojewodę zachodniopomorskiego oraz propozycji zespołu konsultacyjnego do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, sformułowanych na posiedzeniu w dniu 9 lipca bieżącego roku, umożliwi rozwiązanie tego problemu, istotnego dla wielu rodzin rolników.

Panie Ministrze! Biorąc pod uwagę warunki pracy i obecną sytuację w rolnictwie, dziedzinie tak dobrze znanej Panu Ministrowi, mam nadzieję, że moje oświadczenie znajdzie pełne zrozumienie, a program pomocy zostanie szybko uruchomiony oraz zostaną wypracowane działania systemowe.

Grażyna Anna Sztark


Spis oświadczeń