Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zbadania sprawy dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Morskiego w Słupsku, kierowanego przez dyrektora Józefa Gawłowicza, a zwłaszcza stosowania szykan i mobbingu wobec członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku oraz wobec innych pracowników.

Mirosław Pająk, wieloletni i obecny radny Rady Miejskiej w Słupsku, oraz Igor Strąk, były radny, obecnie przewodniczący NSZZ Pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku - obaj są pracownikami tego urzędu, zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję dotyczącą w istocie działań podejmowanych przez obecnego dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, którym w sierpniu 2007 r. po rozpadzie koalicji PiS - Samoobrona - LPR został pan Józef Gawłowicz, były dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Prawdopodobnie z powodu zupełnego braku znajomości słupskiego środowiska zamiast podjąć merytoryczne działania, zaczął on dokonywać tak zwanych czystek kadrowych. Sojusznikiem tych działań jest stary eseldowski układ - krąg osób określonych jako "klub dzierżawców", które to osoby (wraz z osobami sobie bliskimi) czerpią zyski z użytkowania terenów administrowanych przez urząd morski.

Dyrektor Józef Gawłowicz nie liczy się ze stanowiskiem organizacji związkowej, często wręcz je ignoruje, szykanuje członków związku zawodowego, skłaniając pracowników do występowania z niego. Ponadto sporządził tak zwaną czarną listę - listę osób zatrudnionych przez poprzedniego dyrektora, pana Bogusława Piechotę, a osoby z tej listy tracą pracę w urzędzie morskim. Członkowie związku są systematycznie zastraszani, polega to nie tylko na nakłanianiu do występowania ze związku, ale także na stosowaniu swoistego szantażu: jeśli wystąpisz, będziesz nadal pracował. Działanie takie jest bezprawne i jeśli faktycznie ma miejsce, konieczna jest niezwłoczna interwencja Pana Ministra. Autorzy skierowanego do mnie wystąpienia wskazują również na inne formy zastraszania, na stosowanie taktyki mobbingu; sygnalizują wiele nadużyć oraz informują o innych niezgodnych z prawem działaniach dyrektora.

Szanowny Panie Ministrze, ze względu na wagę problemu przekazuję w załączeniu kopię pisma panów Mirosława Pająka i Igora Strąka, w którym autorzy, zwracający się do mnie o pomoc i interwencję, dość szczegółowo opisują sytuację w Urzędzie Morskim w Słupsku*. Czują się oni bezradni, zagubieni i zaszczuci, a przecież jako związkowcy występują w obronie praw pracowniczych. Czy chodzi o ich ośmieszanie, izolowanie, a w konsekwencji wyeliminowanie z grona pracowników tego urzędu?

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie pilnej interwencji w przedmiotowej sprawie i wyjaśnienie podanych w piśmie okoliczności. Proszę też o informację, jakie działania zostaną podjęte w tej ważnej, nie tylko dla środowiska słupskiego, sprawie.

Z poważaniem
Grażyna Sztark
senator RP

 


Spis oświadczeń