Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Zbigniewa Kotlarka

Szanowni Panowie Ministrowie!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do wpisania drogi S11 do transeuropejskiej sieci transportowej, TEN, co między innymi umożliwi pozyskanie środków z funduszy unijnych oraz ujęcie tej inwestycji w planach realizacyjnych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Z powyższym apelem zwróciło się do mnie Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11", które powstało z inicjatywy senatorów szóstej kadencji i ma na celu inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizację przedsięwzięć służących jak najszybszej budowie drogi ekspresowej S11.

Z poważaniem
Grażyna Anna Sztark
senator RP

 


Spis oświadczeń