Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Stanisława Koguta,

VI kadencja

 • 39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie drogi krajowej nr 75 (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie sprawdzenia konstytucyjności zapisów wprowadzonych nowelami do obowiązujących ustaw, dotyczących dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych środkami własnymi samorządu powiatowego (odpowiedź)
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie podjęcia inicjatywy mającej na celu wprowadzenie poprawek do znowelizowanej 9 maja 2007 r. przez Sejm RP ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie budynku w Katowicach Ligocie (odpowiedź)
 • 35. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie Kolei Mazowieckich (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie mieszkanki Limanowej (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie wdowy po kolejarzu (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zakupu dwóch spółek w jednym z krajów Unii Europejskiej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym (odpowiedź).
 • 33. posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 r., oświadczenie w sprawie rocznicy katastrofy lotniczej w Warszawie.
 • 31. posiedzenie Senatu, 13 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowana do ministra transportu w sprawie zamierzeń resortu w odniesieniu do kolei (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie usprawnienia finansowania inwestycji kolejowych (odpowiedź).
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w części dotyczącej zwolnień w podatku akcyzowym odnoszących się do paliw silnikowych wynikających z §12 wskazanego rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2004 r.
 • 26. posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie lotnictwa służb porządku publicznego (LSPP) (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 25. posiedzenie Senatu, 11 stycznia 2007 r., oświadczenie skierowane do prezesa NFZ w sprawie zakontraktowanego w NFZ świadczenia w zakresie medycyny sportowej (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie ustawy o PAŻP (odpowiedź).
 • 24. posiedzenie Senatu, 21 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie dotacji dla sióstr klarysek (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pogotowia ratunkowego w Gorlicach (odpowiedź).
 • 23. posiedzenie Senatu, 14 grudnia 2006 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora sanitarnego w sprawie punktu w Krynicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie umorzenia śledztwa dotyczącego obrażenia uczuć religijnych przez zniekształcenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej i Dzieciątka Jezus w miesięczniku "Machina" (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 22 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie uprawnień do ulg przejazdowych przysługujących byłym kolejarzom (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie stanowiska Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy ENION SA w sprawie procesu konsolidacji z dnia 25 października 2006 r. (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 18 października 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie linii kolejowej Hajnówka - Siemianówka (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże - Tymbark - Nowy Sącz (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 91 Kraków - Medyka z udziałem środków UE (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie wsparcia prac remontowo-konserwatorskich dotyczących zespołu staromiejskiego Starego Sącza (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie nieruchomości położonej w Kasinie Wielkiej (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu RP, 28 września 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie wsparcia finansowego z budżetu państwa przewozów regionalnych PKP (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie "Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009" (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sprawie dzieci autystycznych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera (odpowiedź) w sprawie Beaty B.
 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych sprawie finansowania warsztatów terapii zajęciowej w 2007 r. (odpowiedź)

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie powtórnego rozpatrzenie wyroku w sprawie byłego burmistrza miasta i gminy uzdrowiskowej w Muszynie (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 20 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie odbudowy mostu w miejscowości Tylicz (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie apelów NSZZ "Solidarność" Pracowników Parków Narodowych (odpowiedź).
 • 14. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę (odpowiedź).

 • 13. posiedzenie Senatu, 21 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie rozwoju lotnictwa służb porządku publicznego (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie postępowania przetargowego na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dla spółki "Koleje Mazowieckie" (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie funkcjonowania spółek grupy PKP na rynku (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 8 czerwca 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie odbudowy systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych (odpowiedź).
 • 8. posiedzenie Senatu, 30 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie PKP (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie konkursów na stanowiska szefów urzędów centralnych, nadzorowanych przez resort transportu i budownictwa (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie rozwoju Lotnictwa Służb Porządku Publicznego (odpowiedź).
 • 7. posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 r., oświadczenie skierowane do ministerstwa edukacji dotyczące stanowiska Związku Gmin Ziemi Gorlickiej w sprawie oświaty wiejskiej (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie informacji na temat działań podjętych w resorcie w celu wprowadzenia nowych przepisów w życie (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu w sprawie zmiany przepisów prawnych dotyczących zasad sprzedaży mieszkań dla pracowników PKP (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie możliwości ubiegania się o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 16 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie ustawy - Prawo zamówień publicznych (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie pisma od pana W.M.
 • 4. posiedzenie Senatu, 5 stycznia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2005 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu i budownictwa, dotyczące uregulowań prawnych umożliwiających przebudowę sieci drogowej (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 15 listopada 2005 r., oświadczenie w sprawie zamówień publicznych.