Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 23.10.2009 r

42. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

20, 21 i 22 października 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Senat w dniu 22 października 2009 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr  1349, do druku nr 1349, do druku nr 1349, 2041, 2041-A, do druku nr 2041-A
druki senackie nr  666, 666A, 666Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. Senat w dniu 22 października 2009 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy.
druki sejmowe nr  1876, do druku 1876, do druku 1876, do druku 1876, do druku 1876, do druku 1876, 2246, 2246-A, do druku 2246-A
druki senackie nr  657, 657A, 657Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 22 października 2009 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr  1276, 1394, do druku nr 1394, 1021, do druku nr 1021, do druku nr 1021, do druku nr 1021, do druku nr 1021, do druku nr 1021, 1288, do druku nr 1288, do druku nr 1288 i 1289, 1289, do druku nr 1289, do druku nr 1289, 1465, do druku nr 1465, do druku nr 1465, do druku nr 1465, 2298, 2298-A
druki senackie nr  668, 668A, 668B, 668Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Senat w dniu 22 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  2177, do druku 2177, 2311
druki senackie nr  658, 658 A, 658B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat w dniu 22 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  2267, 2324
druki senackie nr  659, 659 A, 659B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Senat w dniu 22 października 2009 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr  1783, do druku 1783, 1938, do druku 1938, do druku 1938, do druku 1938, do druku 1938, do druku 1938, 2245, 2245-A
druki senackie nr  667, 667 A, 667Z 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji. Senat w dniu 22 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  2265, 2303
druki senackie nr  656, 656A, 656B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Senat w dniu 22 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  2207, 2318
druki senackie nr  662, 662 A 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Senat w dniu 22 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  2260, do druku 2260, do druku 2260, 2323
druki senackie nr  660, 660 A, 660B, 660Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw. Senat w dniu 22 października 2009 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
druki sejmowe nr  1891, 2305, 2305-A
druki senackie nr  669, 669A, 669Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat w dniu 22 października 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr  2154, 2326, 2326-A,
druki senackie nr  670, 670A, 670Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 22 października 2009 r. odrzucił ustawę.
druki sejmowe nr  2306, 2351, do druku 2351, 2351-A
druki senackie nr  661, 661A, 661Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. Senat w dniu 22 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  22972322
druki senackie nr  663, 663 A, 663 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. Senat w dniu 22 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  2247, 2334
druki senackie nr  665, 665 A, 665 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

15.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 r. Senat w dniu 22 października 2009 r. zapoznał się z Informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 r.
druk senacki nr  576
więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki. Senat w dniu 22 października 2009 r. podjął uchwałę w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki.
druki senackie nr  672, 672 O
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.