Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

 1. Grzegorz Banaś - (od 26.05.2011 r.)
 2. Jerzy Mieczysław Chróścikowski
 3. Lucjan Cichosz (od 2.04.2009 r.)
 4. Grzegorz Czelej
 5. Stanisław Andrzej Gorczyca
 6. Tadeusz Jerzy Gruszka
 7. Witold Lech Idczak (od 23.09.2009 r.) - zastępca przewodniczącego (od 7.07.2010 r.)
 8. Stanisław Antoni Iwan
 9. Maciej Klima (od 5.02.2009 r.) - był zastępcą przewodniczącego Komisji (od 11.02.2009 r. do 15.06.210 r.)
 10. Sławomir Kowalski (od 18.02.2010 r.)
 11. Norbert Krajczy (od 24.04.2008 r.)
 12. Roman Edward Ludwiczuk
 13. Tomasz Misiak (od 18.03.2009 r.)
 14. Janusz Włodzimierz Rachoń - zastępca przewodniczącego Komisji (od 7.04.2009 r.)
 15. Andrzej Szewiński (od 18.02.2010 r.)
 16. Mariusz Sebastian Witczak
 17. Edmund Wittbrodt - przewodniczący Komisji
 18. Grzegorz Michał Wojciechowski
 19. Jan Wyrowiński - (do 7.04.2009 r. był zastępcą przewodniczącego Komisji)Dział Spraw Unii Europejskiej: fax 22 694-99-26,
e-mail ksue@nw.senat.gov.pl
Lidia Spyrko vel Śmietanko - starszy sekretarz komisji - tel. 22 694-93-15, smietan@nw.senat.gov.pl

Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej:
Magdalena Skulimowska magdalena.skulimowska@europarl.europa.eu

Sekretariat Komisji:
Agnieszka Niewczas - starszy sekretarz komisji - tel. 22 694-93-14, niewczas@nw.senat.gov.pl
Anna Czelej-Szonert - tel. 22 694-95-39, czelej@nw.senat.gov.pl
Joanna Kwiecień - tel. 22 694-93-44, kwiecien@nw.senat.gov.pl
Fax 0-22 694-93-19

Analitycy Komisji:
Monika Chabowska-Wybieralska - tel. 22 694-93-09, chabow@nw.senat.gov.pl
Władysław Krasiński - tel. 22 694-94-13, krasinsk@nw.senat.gov.pl
Magdalena Słok-Wódkowska - tel. 22 694-94-13, slok@nw.senat.gov.pl
Irena Szymanowska - tel. 22 694-93-09, szymanow@nw.senat.gov.pl
Barbara Wieliczko - tel. 22 694-94-13, wieliczk@nw.senat.gov.pl
Andrzej Wójtowicz - tel. 22 694-94-13, wojtow@nw.senat.gov.pl

Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy