Senatorowie

Roman Ludwiczuk

Roman Edward Ludwiczuk

Okręg wyborczy nr 2 (Wałbrzych)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 29 sierpnia 1957 r. w Wałbrzychu.

Z wykształcenia jest socjologiem, ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.

W latach 1978-1982 pracował w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym. W latach 1982-1986 był nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Jugowicach. Do 2002 r. prowadził własną działalność gospodarczą.

W latach 1984-1988 był radnym Rady Gminy Walim. W latach 2002-2005 był zastępcą prezydenta miasta Wałbrzycha. Odpowiadał za rozwój gospodarczy, promocję i pozyskiwanie funduszy unijnych.

Jest fundatorem fundacji "Zielone Wzgórze" w Wałbrzychu, a także prezesem Zarządu Polskiego Związku Koszykówki oraz członkiem Koszykarskiego Klubu Sportowego "Górnik Wałbrzych".

W Senacie VI kadencji był sekretarzem Senatu, zastępcą przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP. Był członkiem Rady Regionalnej, wiceprzewodniczącym Krajowego Sądu Koleżeńskiego tej partii i sekretarzem Zarządu Powiatowego PO w Wałbrzychu.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (o Komisji)

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie