Senatorowie

Mariusz Sebastian Witczak

Mariusz Sebastian Witczak

Okręg wyborczy nr 35 (Kalisz)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator VI kadencji


Urodził się 14 kwietnia 1971 r. w Koźminku (woj. wielkopolskie).

W 1997 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 1996 r. ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu ze specjalnością - język angielski. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk politycznych.

Zawodowo związany był z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu (1999-2005 - wykładowca). W latach 1999-2002 był przedstawicielem wojewody wielkopolskiego w jej konwencie, a przez jedną kadencję zasiadał w senacie tej uczelni. Od 2000 r. do 2003 r. był wicedyrektorem Instytutu Zarządzania w Instytucjach Samorządowych PWSZ. Przez wiele lat prowadził także działalność gospodarczą.

W latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Kalisza.

W latach 1999-2005 był członkiem zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Od 2003 r. do 2005 r. - wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Inicjatywa i Integracja.

W Senacie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Pełnił w niej funkcję zastępcy sekretarza generalnego. Obecnie jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej [o komisji]

Zastępca przewodniczącego Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Członek Prezydium Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Oświadczenia senatorskie