Senatorowie

Sławomir Kowalski

Sławomir Kowalski

Okręg wyborczy nr 26 (Bielsko-Biała)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Sekretarz Senatu


Urodził się 14 kwietnia 1961 r. w Katowicach.

W 1984 r. ukończył historię ze specjalizacją nauczycielską na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Następnie ukończył studia podyplomowe z zarządzania szkołą i placówkami oświatowo-wychowawczymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1995), z administracji publicznej i samorządowej oraz nowoczesnych systemów zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Bielsku-Białej (2000 r.), z nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie (2000 r.), w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (2000 r.) i z zarządzania placówkami oświatowymi w zjednoczonej Europie w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej "Millenium" (2004 r.).

Po studiach pracował jako asystent w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1991-1992 był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 12 w Pszczynie Studzionce. Od 1992 do 1995 r. pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie. W okresie 1995-1999 był naczelnikiem Wydziału Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pszczynie, a od 1999 do 2001 r. dyrektorem Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.

W latach 1998-2002 - radny Rady Powiatu Pszczyńskiego.

W latach 2001-2006 był zastępcą burmistrza Pszczyny, a w latach 2006-2007 wicemarszałkiem województwa śląskiego.

Jest wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej i członkiem Instytutu Wyszehradzkiego.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, członek Rady Krajowej i Rady Regionu tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o Komisji)

Był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Był członkiem Komisji Środowiska do 18.02.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie