Senatorowie

Stanisław Gorczyca

Stanisław Gorczyca

Okręg wyborczy nr 33 (Elbląg)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł IV i V kadencji


Sekretarz Senatu


Urodził się 27 lipca 1958 r. w miejscowości Miłomłyn (woj. warmińsko-mazurskie).

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1994 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zdobył stopień naukowy doktora nauk biologicznych.

Od 1984 do 1990 r. był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Miłomłynie. W latach 1988-2001 - radny Rady Gminy Miłomłyn. W latach 1990-1998 pracował jako wójt gminy Miłomłyn, a od 1998 do 2001 r. był burmistrzem miasta i gminy Miłomłyn.

Jest przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Europejskiej, Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Sejmie V kadencji - członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP. Członek Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego i członek Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma troje dzieci.


Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Członek Komisji Środowiska (o Komisji)

Był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14.01.2009 r. (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie