Senatorowie

Janusz Rachoń

Janusz Rachoń

Okręg wyborczy nr 24 (Gdańsk)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu.

W 1969 r. ukończył studia w dziedzinie lekkiej syntezy organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, w 1985 r. - stopień doktora habilitowanego, w 1995 r. - tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk chemicznych. Jest specjalistą w zakresie syntezy organicznej, specjalizuje się w syntezie związków biologicznie czynnych stosowanych w medycynie, rolnictwie i przemyśle. Konsultant w zakresie syntezy organicznej oraz utylizacji odpadów i zanieczyszczeń organicznych. Autor wielu artykułów naukowych, rozpraw monograficznych oraz patentów technologicznych, m.in. wdrożonych do produkcji leków. Za swoją działalność naukową i wdrożeniową otrzymał prestiżowe nagrody i odznaczenia.

Z Politechniką Gdańską związany od 1969 r. Pełnił m.in. funkcje: przewodniczącego Komisji Programowej Wydziału Chemicznego (1990-1992), prodziekana ds. Nauki Wydziału Chemicznego (1991-1998), przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki (1993-1996). W 1993 r. został członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej. Od 1997 r. - kierownik Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego, od 2002 r. - rektor Politechniki Gdańskiej.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Był wiceprzewodniczącym Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk (1993-2002), członkiem Rady Naukowej Centrum Chemii Polimerów PAN (1999-2006).

W 2005 r. był członkiem, a następnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Lotos SA.

Stypendysta Fundacji im. A. von Humboldta na Uniwersytecie w Getyndze (1978-1980).

Jako visiting profesor wykładał na Uniwersytecie Stanu Floryda (The Florida State University) w Tallahassee w Stanach Zjednoczonych (1985-1989). Aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych na rzecz promowania współpracy świata nauki ze środowiskiem gospodarczym. Inicjator i organizator cyklicznych spotkań w trójkącie Polityka-Nauka-Biznes. Jest prezesem Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, wiceprzewodniczącym Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W 2007 r. został przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)
Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie