Senatorowie

Edmund Wittbrodt

Edmund Wittbrodt

Okręg wyborczy nr 25 (Gdynia)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator IV, V i VI kadencji


Urodził się 16 listopada 1947 r. w Rumi.

W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Gdańskiej. W 1974 r. uzyskał stopień doktora, w 1983 r. - doktora habilitowanego, a w 1991 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 1976-1977 odbył staż naukowy w Wielkiej Brytanii. Wykładał gościnnie w USA, Niemczech, Szwecji, Danii, Francji i Szwajcarii.

Od 1972 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej. W latach 1984-1990 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn, a w latach 1990-1996 - rektorem Politechniki Gdańskiej. Przewodniczył Radzie Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego (1990-1996) i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994-1996). W latach 1996-1999 był wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od lipca 2000 r. do października 2001 r. był ministrem edukacji narodowej.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji i 22 monografie, a także 110 ekspertyz i opracowań dla jednostek gospodarczych. Jest laureatem nagrody naukowej miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Należy do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, a także innych towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Od 2007 r. jest przewodniczącym Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych. Jest współzałożycielem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Działa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oraz w Instytucie Kaszubskim.

Należy do NSZZ "Solidarność".

W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Nauki i Edukacji Narodowej. Był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy był m.in. inicjatorem i sprawozdawcą przyjętych przez to zgromadzenie rezolucji dotyczących sytuacji młodej kadry naukowej.

Przewodniczył także Delegacji Sejmu i Senatu RP na Konferencję Parlamentarną Morza Bałtyckiego. W Senacie V kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej i członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Był przedstawicielem Senatu w Konwencie Europejskim (2002-2003), a następnie obserwatorem i członkiem Parlamentu Europejskiego (2003-2004). Był m.in. inicjatorem projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki. W Senacie VI kadencji był przewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz przewodniczącym Delegacji Parlamentarnej RP na Konferencję Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC).

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Członek Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie