Senatorowie

Piotr Głowski

Piotr Głowski

Mandat wygasł 21.11.2010 r.

Okręg wyborczy nr 37 (Piła)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP


Urodził się 22 lipca 1967 r. w Bydgoszczy.

Z wykształcenia magister psychologii zarządzania oraz inżynier zarządzania w gospodarce żywnościowej. Studia z wyróżnieniem ukończył na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wcześniej w latach 1986-1988 był słuchaczem Studium Programowania Elektronicznych Maszyn Cyfrowych w Bydgoszczy, następnie do 1989 stypendystą berlińskiego Goethe Institut.

W latach 1989-1992 pracował jako stażysta w firmie "Gillette D. GmbH und Co." w Berlinie. Od 1993 do 2000 r. prowadził samodzielną działalność gospodarczą. W latach 2003-2007 był dyrektorem Programów Unii Europejskiej, a ostatnio dyrektorem Biura Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich.

W 2006 r. został członkiem Rady do spraw Innowacji przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Należy do Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, pełni funkcję zastępcy przewodniczącego tej partii w Pile i w powiecie pilskim, wchodzi także w skład Rady Województwa Wielkopolskiego i Rady Krajowej.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Był zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o Komisji)

Był członkiem Komisji Spraw Unii Europejskiej (o Komisji)

Był członkiem Klubu Senatorów Platforma Obywatelska (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie