Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 16.05.2011 r.

73. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

30 i 31 marca 2011 r.


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück.
Senat w dniu 30 marca 2011 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück).
druki senackie nr 1145, 1145 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.
Senat w dniu 30 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3946do druku 3946
druk senacki nr 1151, 1151 A, 1151 B, 1151 Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3796, do druku nr 3796, do druku nr 3796, 3825, 3825-A
druki senackie nr 1144, 1144 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o efektywności energetycznej
Senat w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
druki sejmowe nr 3514 część I, 3514 część II, do druku nr 3514, 3888, do druku nr 3888
druki senackie nr 1141, 1141 A, 1141 B, 1141 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 3772, do druku nr 3772, do druku nr 3772, do druku nr 3772, 3873
druki senackie nr 1139, 1139 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3673, 3884
druki senackie nr 1135, 1135 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3793, 3886
druki senackie nr 1142, 1142 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 3475, do druku nr 3475, do druku nr 3475, 3845, 3845-A
druki senackie nr 1137, 1137 A, 1137 B, 1137 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2566, do druku nr 2566, 3895, 3895-A, do druku 3895
druki senackie nr 1138, 1138 A, 1138 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3758, 3891
druk senacki nr 1136, 1136 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności leczniczej.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. wprowadził poprawki (66) do ustawy.
druki sejmowe nr 3489, do druku nr 3489, 3921, 3921 A, do druku nr 3921 A
druki senackie nr 1150, 1150 A, 1150 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2921, do druku nr 2921, do druku nr 2921, 3953, 3953 A
druki senackie nr 1152, 1152 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3836, 3896
druki senackie nr 1140, 1140 A, 1140 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3752, 3894
druki senackie nr 1143, 1143 A, 1143 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1098, 1098 S, 1098 X
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 967, 967 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1038, 1038 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

18.

Drugie czytanie projektu uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego.
Senat w dniu 31 marca 2011 r. i podjął uchwałę dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego.
druki senackie nr 943, do druku nr 943, 943 S
więcej informacji o punkcie

 

19.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 roku (podczas Prezydencji belgijskiej).
Senat w dniu 31 marca 2011 r. zapoznał się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 roku (podczas Prezydencji belgijskiej).
druk senacki nr 1148
więcej informacji o punkcie

 

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.