Prace Senatu

Druki senackie
od 150 do 199

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

199

2008-06-30

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

16

199A

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

16

199Z

2008-07-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

16

198

2008-06-30

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

15

198A

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

15

198Z

2008-07-10

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

15

197

2008-06-30

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich.

16

197A

2008-06-30

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ochronie żeglugi i portów morskich.

16

197Z

2008-07-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie żeglugi i portów morskich.

16

196

2008-06-30

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

16

196A

2008-07-17

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

16

196Z

2008-07-23

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

16

195

2008-06-30

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

15

195A

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

15

194

2008-06-24

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2007 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.

19

193

2008-06-26

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

14

192

2008-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

15

192 A

2008-07-03

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

15

192Z

2008-07-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

15

191

2008-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o paszach.

15

191A

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o paszach.

15

191Z

2008-07-11

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestwieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o paszach.

15

190

2008-06-26

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób.

16

190A

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób.

16

190B

2008-07-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób.

16

189

2008-06-26

Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

16

189A

2008-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

16

189B

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

16

188

2008-06-26

Ustawa o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

16

188A

2008-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

16

188B

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

16

187

2008-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw.

16

187A

2008-07-10

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw.

16

186

2008-06-26

Ustawa o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej.

16

186A

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej.

16

186B

2008-07-17

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej

16

185

2008-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

16

185A

2008-06-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

16

184

2008-06-26

Ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

16

184A

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

16

184Z

2008-07-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

16

183

2008-06-26

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

16

183A

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane

16

182

2008-06-25

Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

182A

2008-06-26

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

181

2008-06-25

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składzie komisji senackich

14

180

2008-06-18

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

 

180W

2008-06-30

Informacja o wycofaniu podpisów złożonych pod projektem ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk nr 180).

 

179

2008-06-23

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

15

179X

2008-06-30

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

15

178

2008-06-11

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

178S

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

177

2008-06-11

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

18

19

177S

2008-08-07

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

18

19

177X

2008-09-30

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

19

176

2008-06-05

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

15

176A

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

15

176B

2008-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

15

175

2008-06-16

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

15

175A

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

15

175B

2008-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

15

174

2008-06-16

Ustawa ustawa o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

15

174A

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

15

174B

2008-07-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.

15

173

2008-06-16

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

14

173A

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

14

172

2008-06-16

Ustawa ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

14

172A

2008-06-24

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

14

171

2008-06-16

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

15

171 A

2008-07-02

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2008 r. ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

15

171 B

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

15

171Z

2008-07-10

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich .

15

170

2008-06-16

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw.

 

170A

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

14

170B

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

14

170Z

2008-06-26

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

14

169

2008-06-11

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

169S

2008-07-17

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

168

2008-06-11

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

19
20

168S

2008-09-30

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

19
20

168X

2008-10-27

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

19
20

167

2008-06-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15

167S

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15

166

2008-06-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15

166S

2008-07-09

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15

165

2008-06-10

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

28

165S

2009-02-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

28

165X

2009-04-02

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

28

164

2008-06-13

Ustawa uchylającą ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego.

15

164A

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

15

163

2008-06-13

Ustawa ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym.

14

163A

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym.

14

162

2008-06-13

Ustawa ustawa o odpadach wydobywczych.

14

162A

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o odpadach wydobywczych.

14

161

2008-06-13

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

14

161A

2008-06-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

14

160

2008-06-13

Ustawa ustawa o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych.

14

160A

2008-06-18

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych.

14

159

2008-06-05

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

 

159S

2008-06-25

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz  Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

 

158

2008-06-05

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

18

19

158S

2008-07-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

18

19

158X

2008-09-30

Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

19

157

2008-06-05

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

18

157S

2008-07-29

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

18

156

2008-06-04

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2007 roku. (wielkość pliku 2,3 MB)

 

155

2008-06-04

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

22

155S

2008-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

22

155X

2008-11-20

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

22

154

2008-05-29

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 r.

16

153

2008-06-02

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

14

153A

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

14

152

2008-06-02

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

14

152A

2008-06-24

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

14

151

2008-06-02

Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

13

151A

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

13

150

2008-06-02

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich.

14

150A

2008-06-03

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich.

14

150B

2008-06-19

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich.

14