Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 26.09.2008 r

18. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

24 i 25 września 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej. - projekt pilny.
Senat w dniu 25 września 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 866, 972, 972-A
druki senackie nr 248, 248A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 25 września 2008 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy.
druki sejmowe nr 767, do druku 767, 863, 863-A
druki senackie nr 243, 243A, 243Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Senat w dniu 25 września 2008 r. wprowadził poprawki (59) do ustawy.
druki sejmowe nr 768, do druku 768, 864, 864-A
druki senackie nr 244, 244A, 244Z
Uchwała
Opinia, Opinia 2
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 25 września 2008 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 827 do druku nr 827, 870, 870-A
druki senackie nr 242, 242A, 242B, 242Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 25 września 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 811, 828, 828-A
druki senackie nr 241, do 241, 241A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe.
Senat w dniu 25 września 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 553, do druku nr 553, 797
druki senackie nr 237, 237A, 237B
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senat w dniu 25 września 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 633, do druku nr 633, 825
druki senackie nr 236, 236A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Senat w dniu 25 września 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 852, 876
druki senackie nr 238, 238A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.
Senat w dniu 25 września 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 167, do druku 167, do druku 167, 794, 794-A
druki senackie nr 239, 239A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
Senat w dniu 25 września 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 715, do druku 715, 790
druki senackie nr 235, 235A, 235Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich.
Senat w dniu 25 września 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 522, 823
druki senackie nr 234, 234A, 234B
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Senat w dniu 25 września 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 309, do druku 309, do druku 309, 392, 392-A
druki senackie nr 240, 240A, 240B, 240Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Senat w dniu 25 września 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 157, 157 S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.
Podczas debaty w dniu 25 września 2008 r. zostały zgłoszone wnioski
o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 158, 158 S
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Podczas debaty w dniu 25 września 2008 r. zostały zgłoszone wnioski
o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 177, 177 S
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Senat w dniu 25 września 2008 r. przyjął projekt ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 208, 208 S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji słoweńskiej).
Senat w dniu 25 września 2008 r. zapoznał się z Informacją.
druk senacki nr 233
Więcej informacji o punkcie

 

18.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 25 września 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 253
Uchwała

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.