Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 6.10.2008 r

16. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

23 i 24 lipca 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 471, 589, 589-A
druki senackie nr 199, 199A i 199Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 326, 336, do druku 326, do druku 326, do druku 336, do druku 336, 614, 614-A
druki senackie nr 196, 196A i 196Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 242, do druku 242, 597
druki senackie nr 186, 186A, 186B
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska". Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawkę do ustawy.
druki sejmowe nr 401, do druku 401, 620
druki senackie nr 184, 184A i 184Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 404, do druku 404, do druku 404, do druku 404, 446
druki senackie nr 183, 183A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 472, do druku 472, 670
druki senackie nr 197, 197A i 197Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 520, 618
druki senackie nr 185, 185A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 218, 219, do druku 218, do druku 218, do druku 218, do druku 219, 613
druki senackie nr 187, 187A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawkę do ustawy.
druki sejmowe nr 552 i 622
druki senackie nr 190, 190A, 190B
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 672, 696, 696-A
druki senackie nr 209, 209A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 548, 549, 550, 710, do druku 710 i 710-A
druki senackie nr 210, 210A i 210Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 709, 738, do druku 738
druki senackie nr 213, 213 A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 523, 615
druki senackie nr 189, 189A, 189B
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Materiał porównawczy

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 551, 603
druki senackie nr 188, 188A, 188B
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opinia

 

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 169, 169S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 142, 142S, 142X
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 roku. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. zapoznał się z Informacją.
druk senacki nr 154
Więcej informacji o punkcie

 

18.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.
druk senacki nr 216
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

19.

Wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
druk senacki nr 214
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

20.

Zmiana w składzie komisji senackiej. Senat w dniu 24 lipca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.
druk senacki nr 215
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.