Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 9.03.2009 r.

28. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

4 i 5 marca 2009 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.* Senat w dniu 5 marca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1656, 1693, do druku nr 1693
druki senackie nr 476, 476A, 476Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Senat w dniu 5 marca 2009 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
druki sejmowe nr 1074, do druku nr 1074, do druku nr 1074, 1558, errata do druku nr 1558, 1558-A
druki senackie nr 459, 459A, 459B, 459Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszu sołeckim. Senat w dniu 5 marca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1278, 1341, do druku 1341, 1613, 1613-A
druki senackie nr 475, 475A, 475B, 475Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 marca 2009 r. wprowadził poprawki (51) do ustawy.
druki sejmowe nr 1048, do druku nr 1048, 1553, 1553-A
druki senackie nr 460, 460A, 460Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Senat w dniu 5 marca 2009 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 1539, 1594
druki senackie nr 455, 455A, 455B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. Senat w dniu 5 marca 2009 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 1560, 1617
druki senackie nr 456, 456A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Senat w dniu 5 marca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1348, do druku nr 1348, do druku nr 1348, 1551
druki senackie nr 452, 452A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Senat w dniu 5 marca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1413, 1554
druki senackie nr 453, 453A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Senat w dniu 5 marca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1208, 1605
druki senackie nr 454, 454A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 marca 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 1226, 1461, do druku 1461, 1694
druki senackie nr 473, 473A, 473Z
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Senat w dniu 5 marca 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1207, 1547
druki senackie nr 458, 458A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Podczas debaty w dniu 5 marca 2009 r. zostały zgłoszone wnioski
o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 165, 165S
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim. Podczas debaty w dniu 5 marca 2009 r. zostały zgłoszone wnioski
o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 444, 444S
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki. Senat w dniu 5 marca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki.
druki senackie nr 436, 436O
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.