Uchwały Senatu RP
Podjęte w roku: 2001... 2002... 2003... 2004... 2005
Druki senackie
1... 50... 100... 150... 200... 250... 300... 350... 400... 450... 500... 550... 600... 650... 700... 750... 800... 850... 900... 950... 1000... 1050...
Opinie i ekspertyzy
Druki sejmowe
Informacja o liczbie poprawek
Spis tematów obrad Senatu
Inicjatywy ustawodawcze
Inicjatywy uchwałodawcze
Podstawowe dane o działalności Senatu V kadencji
Wybrane dane o pracy Senatu V kadencji (pdf)
Stanowiska obsadzane z udziałem Senatu
Diariusz Senatu
Prace Senatu IV kadencji