Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 9.02.2009 r

22. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

19 i 20 listopada 2008 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek
.
druki sejmowe nr 1070, do druku 1070, do druku 1070, 1202, do druku 1202, 1202-A
druki senackie 357, 357 A, 357 B, 357 Z
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1054, do druku 1054, 1201, 1201-A
druki senackie nr 356, 356 A, 356 B, 356 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 750, 975, 975-A
druki senackie nr 329, 329 A, 329 B, 329 C, 329 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 324, do druku 324, do druku 324, 1120, 1120-A
druki senackie nr 339, 339 A, 339 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

druki sejmowe nr 831, 1052, 1052-A
druki senackie nr 342, 342 A, 342 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

druki sejmowe nr 949, 1219
druki senackie nr 355, 355 A, 355 Z
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 470, do druku nr 470, 980
druki senackie nr 330, 330 A, 330 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 810, do druku nr 810, 981
druki senackie nr 331, 331 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 524, 600, do druku 600, do druku 600, do druku 600, do druku 600, , do druku 600, 1037
druki senackie nr 319, 319 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 888, 629, do druku 629, 1111
druki senackie nr 353, 353 A, 353 B, 353 Z
uchwała
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 631, 979, 979-A
druki senackie nr 341, 341 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1129, do druku 1129, 1191
druki senackie 354, 354 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (36) do ustawy.
druki sejmowe nr 946, do druku 946, 946-A, 1205
druki senackie nr 358, 358 A, 358 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1055, 1222
druki senackie nr 360, 360 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 784, 1178
druki senackie nr 359, 359 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 918, do druku 918, 1177
druki senackie nr 361, 361 A, 361 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druk senacki nr 155, 155 S, 155 X
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

18.

Trzecie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
Senat w dniu 20 listopada 2008 r. przyjął projekt ustawy o obywatelstwie polskim i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 246, 246 S, 246 X
uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.