Prace Senatu

Podstawowe dane o działalności Senatu

  • Kadencje Senatu


  • Zestawienie posiedzeń Senatu I-VII kadencji - liczba, dni, godziny


  • Posiedzenia Senatu I-VII kadencji - cechy statystyczne


  • Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez Senat I-VII kadencji


  • Poprawki Senatu I-VII kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm


  • Liczbowe zestawienie uchwał Senatu I-VII kadencji


  • Liczbowe zestawienie inicjatyw ustawodawczych Senatu - kadencje I-VII


  • Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu VII kadencji


  • Poprawki Senatu VII kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm


  • Posiedzenia Senatu VII kadencji