Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 7.11.2008 r

19. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

15 i 16 października 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 778, do druku 778, do druku 778, do druku 778, 962
druki senackie nr 249, 249A, 249B, 249Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 458, do druku 458, 824, 824-A
druki senackie nr 252, 252A, 252B, 252Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawkę do ustawy.
druki sejmowe nr 660, 937
druki senackie nr 265, 265A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 712, 1008
druki senackie nr 257, 257A, 257B, 257Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 788, 971
druki senackie nr 258, 258A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 891, 968, 968-A
druki senackie nr 255, 255A, 255Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 892, 974
druki senackie nr 256, 256A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawkę do ustawy.
druki sejmowe nr 954, do druku 954, 1069
druki senackie nr 272, 272A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 632, 967
druki senackie nr 260, 260A, 260B
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 983, do druku 983, do druku 983, 1006, do druku 1006
druki senackie nr 261, 261A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 884, 966
druki senackie nr 262, 262A, 262Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 861, 862
druki senackie nr 263, do druku 263, 263A, 263Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 720, 874
druki senackie nr 251, 251A, 251B i 251C
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 905, 986
druki senackie nr 259, 259A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 434, do druku 434, 783, 783-A
druki senackie nr 264, 264A, 264B, 264Z
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2007 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Senat w dniu 16 października 2008 r. zapoznał się z Informacją.
druk senacki nr 194
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Senat w dniu 16 października 2008 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
druki senackie nr 287, 287O
Uchwała

 

18.

Drugie czytanie projektu uchwały w 180. rocznicę urodzin Ojca Honorata Koźmińskiego. Senat w dniu 16 października 2008 r. podjął uchwałę dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego.
druki senackie nr 247, 247O
Uchwała
Opracowanie tematyczne
Więcej informacji o punkcie

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.* Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 1004
druki senackie nr 267, 267A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.* Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1005
druki senackie nr 268, 268A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 200, 200S
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 201, 201S
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

23.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Podczas debaty w dniu 16 października 2008 r. został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 168, 168S
Więcej informacji o punkcie

 

24.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 219, 219S
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

25.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 254, 254S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. Senat w dniu 16 października 2008 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 459, do druku 459, 939
druki senackie nr 250, 250A, 250Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

27.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 177, 177S, 177X
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

28.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Senat w dniu 16 października 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 158, 158S, 158X
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

29.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 16 października 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 286
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

 

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.