Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku:10.09.2008 r.

13. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

4 i 5 czerwca 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 387, do druku 387, 489, do druku 489, 489-A
druki senackie nr 137, 137A, 137Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 372, 448, 448-A
druki senackie nr 135, 135A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 260, do druku 260, 391
druki senackie nr 139, 139A, 139B, 139Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 518, do druku 518, 533, do druku 533
druki senackie nr 151, 151A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 375, 424
druki senackie nr 140, 140A, 140B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i  podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 78, 78S
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. odrzucił projekt uchwały.
druki senackie nr 99, 99S
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2007 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. zapoznał się z informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2007 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
druk senacki nr 119
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 358, 498
druki senackie nr 144, 144A
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. Senat w dniu 5 czerwca 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 224, 416
druki senackie nr 138, 138A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.