Prace Senatu

Druki senackie
od 600 do 649

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

649

2009-09-11

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku

649A

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku

649B

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku

648

2009-09-11

Uchwała w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

40

648A

2009-09-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o uchwale w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

40

647

2009-09-11

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

40

647A

2009-09-11

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

40

647Z

2009-09-23

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

40

646

2009-09-11

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

40

646A

2009-09-23

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

40

646Z

2009-09-23

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

40

645

2009-09-11

Ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

645A

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

644

2009-09-11

Ustawa o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

41

644A

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

41

643

2009-09-08

Projekt uchwały w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej.

643O

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej

642

2009-09-08

Projekt uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę.

642O

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o projekcie uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę

642O - poprawiony

2009-09-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę

641

2009-08-24

Projekt ustawy o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa

641S

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o projekcie ustawy o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa

641W

2009-11-03

Wycofanie podpisów pod projektem ustawy o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa

640

2009-08-28

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

40

640A

2009-09-16

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

40

640Z

2009-09-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

40

639

2009-08-28

Ustawa o dyscyplinie wojskowej.

40

639A

2009-09-17

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o dyscyplinie wojskowej

40

638

2009-08-28

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

40

638A

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

40

637

2009-08-24

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2008.

636

2009-08-24

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku (podczas Prezydencji czeskiej).

635

2009-07-31

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745 - 1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci.

635O

2009-10-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci

634

2009-07-29

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.

634O

2009-09-22

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)o projekcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina

633

2009-07-29

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

46

633S

2009-11-03

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

46

633X

2009-12-09

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

46

632

2009-07-29

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

632W

2010-01-28

Informacja o wycofaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

631

2009-07-20

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

39

631A

2009-07-24

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

39

631Z

2009-07-29

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

39

630

2009-07-20

Ustawa o Służbie Celnej.

39

630A

2009-07-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o Służbie Celnej.

39

630B

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o Służbie Celnej.

39

630Z

2009-07-30

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Służbie Celnej.

39

629

2009-07-20

Ustawa o Komitecie do Spraw Europejskich.

39

629A

2009-07-22

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o Komitecie do Spraw Europejskich.

39

629B

2009-07-28

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o Komitecie do Spraw Europejskich.

39

629Z

2009-07-31

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Komitecie do Spraw Europejskich.

39

628

2009-07-20

Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

39

628A

2009-07-22

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

39

628B

2009-07-22

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

39

628C

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

39

628Z

2009-07-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

39

627

2009-07-16

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

627S

2009-11-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

626

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy o języku polskim.

39

626A

2009-07-22

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o języku polskim

39

625

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

39

625A

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

39

625B

2009-07-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

39

624

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

39

624A

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o ustawie o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

39

623

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe.

39

623A

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe.

39

622

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

39

622A

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

39

622B

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

39

622Z

2009-07-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

39

621

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

39

621A

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

39

621Z

2009-07-31

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

39

620

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

39

620A

2009-07-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

39

619

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

39

619A

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

39

619Z

2009-07-31

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

39

618

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

39

618A

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

39

618B

2009-07-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

39

618Z

2009-07-31

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.

39

617

2009-07-17

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

39

617A

2009-07-24

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

39

617Z

2009-07-31

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

39

616

2009-07-17

Ustawa o finansach publicznych.

39

616A

2009-07-24

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o finansach publicznychh.

39

616Z

2009-07-31

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o finansach publicznych.

39

615

2009-07-17

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

39

615A

2009-07-23

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

39

615B

2009-07-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

39

614

2009-07-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

43, 44

614S

2009-10-15

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

43, 44

614X

2009-11-16

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

44

613

2009-07-15

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

43

613S

2009-10-12

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

43

612

2009-07-01

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 roku.

611

2009-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".

39

611A

2009-07-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".

39

611B

2009-07-24

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".

39

611Z

2009-07-31

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"

39

610

2009-07-02

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

38

610A

2009-07-09

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

38

610B

2009-07-14

Sprawozdanie Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

38

610Z

2009-07-15

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

38

609

2009-07-02

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

38

609A

2009-07-14

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

38

609Z

2009-07-15

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

38

608

2009-05-11

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.

34

608A

2009-05-18

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach

34

608Z

2009-05-28

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.

34

607

2009-05-11

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

607A

2009-05-19

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

607B

2009-05-21

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

607Z

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

606

2009-05-11

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

34

606A

2009-05-19

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

34

606B

2009-05-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

34

606Z

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

34

605

2009-05-11

Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

605A

2009-05-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

605B

2009-05-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

605Z

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

34

604

2009-05-11

Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

35

604A

2009-05-21

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

35

604B

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

35

603

2009-05-11

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

34

603A

2009-05-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

34

603Z

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

34

602

2009-05-11

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

34

602A

2009-05-26

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

34

601

2009-05-11

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym.

34

601A

2009-05-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym.

34

600

2009-05-11

Ustawa o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

34

600A

2009-05-19

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

34

600Z

2009-05-27

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

34