Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 8.02.2010 r

46. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

16 i 17 grudnia 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych*. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2534, 2540, 2540-A
druki senackie nr 727, 727 A, 727Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 2470, do druku nr 2470, 2496
druki senackie nr 719, 719 A, 719 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2489, 2509, 2509 A, do druku nr 2509 A
druki senackie nr 720, 720 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
druki sejmowe nr 2411 cz1, 2411 cz2 2505, do druku nr 2505, 2505 A
druki senackie nr 723, 723 A, 723 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2023, do druku nr 2023, do druku nr 2023, 2467
druki senackie nr 713, 713 A, 713Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2252, 2416
druki senackie nr 712, 712 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (28) do ustawy.
druki sejmowe nr 2176, do druku nr 2176, 2522
druki senackie nr 724, 724 Apop, 724Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. odrzucił ustawę.
druki sejmowe nr 1702, do druku nr 1702, 1900
druki senackie nr 717, 717 A, 717Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2389, 2459
druki senackie nr 715, 715 A, 715 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2366, 2460
druki senackie nr 716, 716 A, 716 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci.
druki senackie nr 707, 707 O
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża. Senat przeprowadzi drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża i rozpatrzy poprawione sprawozdanie komisji na kolejnym posiedzeniu Senatu.
druki senackie nr 721, 721 O

 

13.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjął wniosek o odrzucenie projektu uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
druki senackie nr 722, 722 O,

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 2348, do druku 2348, do druku 2348, do druku 2348, 2518, 2518-A, do druku 2518-A
druki senackie nr 734, 734 A, 734 Z
uchwała

 

15.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Senat w dniu 17 grudnia 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 633, 633 S, 633 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

*- Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.