Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 9.11.2009 r

39. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

29, 30 i 31 lipca 2009 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 2163, 2190, 2190-A
druki senackie nr 631, 631A, 631Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Celnej. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (40) do ustawy.
druki sejmowe nr 1492, do druku nr 1492, 2095, do druku 2095, 2095-A, do druku 2095-A
druki senackie nr 630, 630A, 630B, 630Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2150, 2166
druki senackie nr 623, 623A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009". Senat w dniu 31 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2061, 2132, 2132-A
druki senackie nr 611, 611A, 611B, 611Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 131, do druku nr 131, do druku nr 131, do druku nr 131, do druku nr 131, do druku nr 131, 617, 1624, 1624-A
druki senackie nr 618, 618A, 618B, 618Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1999, do druku 1999, do druku 1999, do druku 1999, 2129
druki senackie nr 625, 625A, 625B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2073, do druku 2073, do druku 2073, do druku 2073, 2158
druki senackie nr 615, 615A, 615B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2071, do druku 2071, 2156
druki senackie nr 620, 620A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 1921, do druku 1921, do druku 1921, 2145, 2145-A
druki senackie nr 621, 621A, 621Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansach publicznych. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
druki sejmowe nr 1181, do druku 1181, 2168, do druku 2168, 2168-A
druki senackie nr 616, 616A, 616Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
druki sejmowe nr 1182, 2169, do druku 2169, 2169-A
druki senackie nr 617, 617A, 617Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 1947, do druku 1947, 2131, 2131-A
druki senackie nr 628, 628A, 628B, 628C, 628Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2170, do druku 2170
druki senackie nr 622, 622A, 622B, 622Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
druki sejmowe nr 1853, do druku 1853, 2128, 2128-A
druki senackie nr 619, 619A, 619Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 1614, 2184, 2184-A
druki senackie nr 629, 629A, 629B, 629Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1895, 2126
druki senackie nr 626, 626A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1419, 2141
druki senackie nr 624, 624A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku. Senat w dniu 31 lipca 2009 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku.
druki senackie nr 529, 529S, 529X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.