Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 28.09.2009 r

40. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

23 września 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.* Senat w dniu 23 września 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2236, do druku nr 2236, 2308, 2308-A
druki senackie nr 647, 647A, 647Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dyscyplinie wojskowej. Senat w dniu 23 września 2009 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
druki sejmowe nr  1666, do druku nr 1666, 2189
druki senackie nr 639, 639A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Senat w dniu 23 września 2009 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr  2075, 2186, 2186-A
druki senackie nr 640, 640A, 640Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Senat w dniu 23 września 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr  2067, do druku nr 2067, do druku nr 2067, 2066, do druku 2066, 2201
druki senackie nr 638, 638A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 23 września 2009 r. podjął uchwałę w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr  2304, 2317
druki senackie nr 648, 648A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 23 września 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr  2239, do druku 2239, 2300, do druku 2300, 2300-A
druki senackie nr 646, 646 A, 646Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej. Senat w dniu 23 września 2009 r. podjął uchwałę w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.
druki senackie nr 643, 643 O
uchwała
więcej informacji o punkcie

8.

Drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę. Senat w dniu 23 września 2009 r. odrzucił projekt uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę.
druki senackie nr 642, 642 O poprawiony
opinia
więcej informacji o punkcie

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 23 września 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 540, 540 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

10.

Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2008. Senat w dniu 23 września 2009 r. zapoznał się z Informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2008.
druk senacki nr 562
więcej informacji o punkcie

11.

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Senat w dniu 23 września 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 560, 560 S, 560 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

12.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 23 września 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 653
uchwała
więcej informacji o punkcie


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)
Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf
 
UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.