Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 9.11.2009 r

41. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

7 października 2009 r.


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci. Senat w dniu 7 października 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745–1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci.
druki senackie nr 635, 635 O
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego. Senat w dniu 7 października 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 2180, do druku 2180, do druku 2180, do druku 2180, 2273
druki senackie nr 644, 644 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Senat w dniu 7 października 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 2222, 2332, do druku 2332-A
druki senackie nr 671, 671 A, 671 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Senat w dniu 7 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1831, 2270
druki senackie nr 645, 645 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 roku. Senat w dniu 7 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2241, 2329
druki senackie nr 664, 664 A, 664 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku. Senat w dniu 7 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2108, 2281
druki senackie nr 649, 649 A, 649 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. Senat w dniu 7 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 21752277
druki senackie nr 650, 650 A, 650 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. Senat w dniu 7 października 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 22082276
druki senackie nr 651, 651 A, 651 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

9.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku (podczas Prezydencji czeskiej). Senat w dniu 7 października 2009 r. zapoznał się z Informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku (podczas Prezydencji czeskiej).
druk senacki nr 636
więcej informacji o punkcie

10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina. Senat w dniu 7 października 2009 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.
druki senackie nr 634, 634 O
uchwała
więcej informacji o punkcie


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)
Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf
 
UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.