Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 02.10.2009 r

38. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

15 i 16 lipca 2009 r.

 


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 2122, 2139
druki senackie nr 598, 598A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 1699, 2009, 2009-A
druki senackie nr 592, 592A, 592Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2045, do druku 2045, do druku nr 2045, do druku nr 2045, 2135, 2135-A
druki senackie nr 610, 610A, 610B, 610Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 
2044, 2134, 2134-A
druki senackie nr 609, 609A, 609Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2076, 2121
druki senackie nr 596, 596A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 2018, do druku 2018, 2092, 2092-A
druki senackie nr 599, 599A, 599Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 509, do druku 509, 833, do druku 833, do druku 833, 1562, 2004, 2004-A
druki senackie nr 593, 593A, 593B, 593Z
uchwała
opinia, opinia 2
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 1701, do druku 1701, 2011, 2011-A
druki senackie nr 590, 590A, 590Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1830, do druku 1830, do druku 1830, do druku 1830, do druku 1830, do druku 1830, 2085, 2085-A
druki senackie nr 591, 591A, 591B, 591Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 1657, do druku 1657, do druku 1657, 2057, do druku 2057
druki senackie nr 585, 585A, 585Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 1936, 1978, do druku 1978, do druku 1978, 1978-A
druki senackie nr 587, 587A, 587Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1998, 2093
druki senackie nr 589, 589A, 589B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1959, 2006
druki senackie nr 588, 588A, 588B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III). Senat w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2058, 2124
druki senackie nr 597, 597A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Podczas debaty w dniu 16 lipca 2009 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 560, 560S
więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 561, 561S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 r. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. zapoznał się z Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 r.
druk senacki nr 536
więcej informacji o punkcie

 

18.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Senat w dniu 16 lipca 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 404, 404S, 404X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


 

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

 

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf)

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.