Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 6.11.2009 r

43. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

4 i 5 listopada 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2226, 2341
druki senackie nr 673, 673A, 673B
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2212, do druku 2212, do druku 2212, 2309
druki senackie nr 677, 677A, 677B, 677Z
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2312, 2342
druki senackie nr 674, 674A, 674Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy.
druki sejmowe nr 1776, 2352, 2352-A
druki senackie nr 676, 676A, 676B, 676Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 2221, 2350
druki senackie nr 675, 675 A 
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2402, do druku 2402
druki senackie nr 685, 685 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2257, 2358
druki senackie nr 678, 678 A, 678B
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2258, 2359
druki senackie nr 679, 679 A, 679B
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. przyjął wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
druki senackie nr 513, 513 S
więcej informacji o punkcie

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Senat w dniu 5 listopada 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 613, 613 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Podczas debaty w dniu 4 listopada 2009 r. został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 614, 614 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Senat w dniu 4 listopada 2009 r. zapoznał się z Informacją Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
druk senacki nr 511
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf
 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.